Oferta dla Edukacji

Łączymy trenerów z pasją i unikalną wiedzą z placówkami edukacyjnymi, które jak my, wierzą, że wspaniała edukacja należy się każdemu dziecku, po to, by mogło zmieniać świat na lepszy.

Zapraszamy do kontaktu żłobki i przedszkola, które chcą skorzystać ze szkoleń i warsztatów opartych o sprawdzone odkrycia psychologii rozwoju dziecka, prowadzone przez uznanych i doświadczonych trenerów.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i warsztatów.

W celu dobrania właściwego szkolenia do swoich potrzeb, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Trening Odporności Psychicznej w pracy wychowawczo-opiekuńczo- dydaktycznej wraz z diagnostyką.

Trening Odporności Psychicznej, utrzymanie motywacji, korygowanie a granica krytyki w terapiach dzieci.

Kształtowanie asertywnych zachowań u dzieci, budowanie poczucia wartości oraz nastawienia na rozwój.

Integracja Sensoryczna dla nauczycieli wraz z rozwijającymi zabawami muzyczno-ruchowymi.

AAC w ujęciu praktycznym.

Holistyczne podejście do diagnozy i pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi.

Zarządzanie własnym stresem i profilaktyka wypalenia.

Jak się bawić z dzieckiem z autyzmem? Planowanie i realizacja programów terapii z wykorzystaniem zabawy.

Warsztat: Świadomy Nauczyciel.

Moduły:

1 dzień o emocjach i złości dziecka;

1 dzień o złości mojej na dziecko;

1 dzień o motywacji dziecka lub siebie;

1 dzień o karaniu i nagradzaniu;

1 dzień o zachęcaniu dziecka do współpracy;

1 dzień o rozwiązywaniu konfliktów.

Dialog i szacunek, czyli styl partnerski w komunikacji z rodzicami, dziećmi i w zintegrowanym zespole.

Analiza typu osobowości wg koncepcji Taylora Hartmana

Cena 140 zł – Raport z analizą typu osobowości oraz sposobu komunikacji.

Każdego dnia poświęcamy wiele czasu i energii, tak w domu jak i w pracy, aby porozumieć się z innymi ludźmi – informować ich, przekonywać, pytać, motywować do działania. Nie zawsze udaje nam się osiągnąć porozumienie, co rodzi frustrację i poczucie straconego czasu. Jedną z przyczyn nieefektywnej komunikacji jest niedopasowanie stylu komunikacyjnego do typu osobowości rozmówcy.

Istnieje wiele typologii osobowości. Dr Taylor Hartman autor książki „Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach” wyodrębnił 4 podstawowe typy osobowości i oznaczył je kolorami: czerwony, żółty, niebieski i biały

Zdaniem twórcy Kodu kolorów osobowość jest wrodzona, ale jednocześnie nie jest ani dziedziczna, ani podatna na wpływy otoczenia. Przypomina ona raczej odcisk palca.

To, z jaką osobowością przychodzimy na świat nie jest zależne od nas, ale zdając sobie sprawę z jej wad i zalet, możemy z sukcesem funkcjonować w społeczeństwie i osiągnąć spełnienie zarówno prywatne jak i zawodowe.

Poszukujesz odpowiedzi na pytania dotyczące swoich predyspozycji do pracy w zespole? Chcesz się efektywniej porozumiewać z innymi lub zmienić ścieżkę zawodową, ale nie wiesz w jakim nowym kierunku podążać?

Pomoże Ci test Dr Taylora Hartmana, który określi Twój typ osobowości. Możesz go wykonać nieodpłatnie.

Jednak samo wykonanie testu osobowości bez szczegółowej analizy typu osobowości nie da Ci wszystkich odpowiedzi. Przeanalizujemy dla Ciebie zarówno korelacje czterech typów osobowości jak i sposób komunikowania się jaki preferujesz Ty oraz pozostałe typy rozmówców.

Zapraszamy!